Analiza przejezdności przez skrzyżowanie - część 2