banner autoturn9 b

Porównanie wersji AutoTURN.

AutoTURN jest dostępny w trzech wersjach.

Bazowym programem jest AutoTURN Standard, nazywany często także samym określeniem AutoTURN. Lite (dawniej INSITE) to uproszczona, okrojona wersja bazowa, posiada np. możliwość definicji tylko ograniczonej liczby segmentów trajektorii. Natomiast Professional 3D, zawiera w sobie Standard, oraz jest wzbogacony o funkcje analizy w przestrzeni (3D), np. jazda nie tylko po płaszczyźnie, ale po ukształtowanym terenie.

 

Poniższy wykres w orientacyjny sposób ukazuje różnice pomiędzy wersjami.

 

autoturn wersje
 

W tabeli poniżej zestawiliśmy różnice pomiędzy wersją bazową a uproszczoną.

 

Funkcje AutoTurn Standard

AutoTurn Lite

(dawniej
Insite)

Tor ruchu pojazdu oraz symulacja skrętu i nawracania.
Maksymalna liczba generowanych sekcji toru ruchu pojazdu. bez ograniczeń 20
Maksymalna liczba części z któych składa się pojazd przy sprawdzeniu trajektorii jazdy w przód. 20 2
Maksymalna liczba części z któych składa się pojazd przy sprawdzeniu trajektorii jazdy w tył. 4 1
Możliwość tworzenia przekroju liniowego tak tak
Uwzględnianie stosunku pomiędzy przednimi sterowanymi kołami oraz tylnimi. tak tak
Narzędzie SmartPath do generowania ścieżki łukowej symulacji ruchu pojazdu. tak tak
Narzędzie SmartPath do generowania ścieżki narożnej symulacji ruchu pojazdu. tak nie
Poruszanie pojazdem za wskaźnikiem myszki po ekranie. tak nie
Możliwość tworzenia analizy ocbiążeń tak nie
Możliwość tworzenia linii widoczności oraz ich analizy tak nie
Symulacja nadsterowności pojazdów podczas symulacji tak nie
Wybór kąta przeciągnięcia pojazdu dla ścieżki narożnej oraz nadsterownej tak nie
Określenie tylnego stosunku powiązania kierownicy pomiędzy przednimi i tylnymi kołami. tak nie
Pojazdy specjalizowane i specjalne.
Wsparcie dla dwóch niezależnych tylnich kół sterujących. tak tak
Tworzenie i symulacja pojazdów sterowanych z tyłu. tak nie
Ruch pojazdu
Poruszanie pojazdem wzdłuż narysowanej ścieżki. tak tak
Poruszanie pojazdem przy założeniu minimalnej odległości od przeszkody. tak tak 
Prezentacja wyników
Animacja symulacji pojazdu przejeżdzającego ścieżkę. tak tak
Generowanie, zapis i eksport prezentacji do pliku AVI tak nie
Opcje wyświetlania
Wyświetlanie promienia od ściany do ściany, od krawężnika do krawężnika, wewnętrznego i osiowego. tak tak
Realistyczne rzuty pojazdów. tak tak
Obsługa pojazdu z pomniejszonymi narożnikami. tak tak
Opcje dostosowywania i raportów
Tworzenie własnych pojazdów tak nie
Generowanie raportów skrętu i kątów przegubów tak nie
Biblioteka pojazdów
Możliwość sortowania według regionu występowania, typie, klasie, numeru części. tak tak
Możliwość sterowania wyświetlaniem zainstalowanychbibliotek pojazdów. tak tak
Zawiera posortowane typy pojazdów (Straż Pożarna, Użytkowe,  itp) tak nie
Standardy bibliotek pojazdów
USA: AASHTO 20011 (USA) | CALTRANS 2008 (USA) | TAC (CAN) tak do kupienia osobno
AUSTRALIA: AUSTROADS 2006 (AU) | NEW ZEALAND 2007 (NZ) tak  do kupienia osobno
UE: PL | UK | FR | DE | NL | DK | AUT | FI | NO | CH | CZ | IT | SE | IS tak  do kupienia osobno
Rozszerzona biblioteka pojazdów. do kupienia osobno do kupienia osobno
Wymagania systemowe i programowe
Wsparce dla systemów 64-bit i Windows 7 tak tak
Zgodność z programem CAD - ZWCAD Pro 2017 tak tak
Wsparcie dla Autodesk® AutoCAD® 2010 – 2017 tak tak
Zobacz wszystkie wymagania sprzętowe