Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/autoturn.net.pl/public_html/components/com_seoglossary/router.php on line 260
Speed - Podręcznik - AutoTurn | Symulacja manewrowania pojazdami

Speed

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Speed

W opcjach symulacji przejezdności możemy określić prędkość, z którą pojazd się porusza.

Jeśli zwiększymy prędkość, to automatycznie trajektoria ruchu pojazdu będzie "łagodniesza".

Prędkość możemy podać w km/h lub milach na godzinę. Zakres prędkości wynosi od 1 do 60km/h.

Jeśli prędkość znajduje się w zakresie od 1 do 10 km/h to możemy włączyć także opcję Turn Wheels From Stop.

Powyżej prędkości 15 km/h program analizuje już pochylenie poprzeczne jezdni ( Superelevation ) lub wpływ tarcia bocznego ( Lateral Friction ) - możemy przyjąć je automatycznie lub ustawić swoje wartości.

Okno dialogowe wyświetla się po wybraniu ikony 2014 12 19 13 13 18 AutoTURN z paska ikon AutoTurn --> Generowanie zwykłej ścieżki pojazdu

autoturn prędkość

Poniżej pokazano kilka zrzutów ekranu z wyznaczoną trajektorią dla różnych prękości:

predkość 6

prędkość 30

prędkość 60

Synonyms: prędkość, prędkości
comments powered by Disqus

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia