Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/autoturn.net.pl/public_html/components/com_seoglossary/router.php on line 260
Dodanie kolejnych elementów do istniejącej symulacji - Podręcznik - AutoTurn | Symulacja manewrowania pojazdami

Dodanie kolejnych elementów do istniejącej symulacji

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Dodanie kolejnych elementów do istniejącej symulacji

Funkcja dodaje kolejne segmenty do istniejącej symulacji ruchu pojazdu.

Polecenie znajduje się na pasku ikon AutoTURN - ikona 2014 12 19 13 15 27 AutoTURN

Po wybraniu polecenia otworzy się okno z zapytaniem o sposób dodania kolejnych segmentów- czy mają one być zintegrowane z istniejącą symulacją, czy np. ma zostać utworzona nowa symulacja. Oto okno dialogowe, które ukaże się po wybraniu funkcji:

continue simulation 

Continue Simulation - nowo utworzona symulacja zostanie dodana (zintegrowana) z już istniejącą. 

Copy and Continue - istniejąca symulacja pozostanie bez zmian, natomiast zostanie utworzona jej kopia i do tej kopii będzie dodana nowa symulacja. Możemy wybrać warstwę Layer na której zostanie umieszona ta symulacja, lub umieścić ją na nowej warstwie New Layer.

Continue as New - w miejscu zakończenia istniejącej symulacji zostanie dodana nowa ścieżka ruchu pojazdu. W wyniku będziemy mieli dwie niezależne symulacje.

Layer - tutaj wybieramy nazwę istniejącej warstwy, na której umieszczona zostanie symulacja,

New Layer - tutaj wybieramy nazwę nowej warstwy, na której umieszczona zostanie symulacja. Ta warstwa zostanie automatycznie utworzona.

 Następnie wskazujemy istniejącą trajektorię ruch do dalszej analizy.

comments powered by Disqus

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia