Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/autoturn.net.pl/public_html/components/com_seoglossary/router.php on line 260
Analiza adaptacyjna - Podręcznik - AutoTurn | Symulacja manewrowania pojazdami

Analiza adaptacyjna

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Analiza adaptacyjna

Pozwala na symulację ruchu pojazdu po narysowanej uprzednio ścieżce.

Polecenie znajduje się na pasku ikon AutoTURN pod ikoną 2014 12 19 13 14 43 AutoTURN

 

Uprzednio przygotowana ścieżka może być:

  • splajnem,
  • polilinią,
  • prostymi lub łukami.

W zależności od typu ścieżki dostępne są różne opcje tej symulacji.

 

Ścieżka w postaci splajna.

Po wyborze splajna program utworzy obrys trajektorii ruchu pojazdu.

W oknie opcji możemy powiązać ścieżkę z symulacją - jeśli zaznaczymy opcję Link turn simulation to path geometry.

Oznacza to, że po zmianie kształtu splajnu symulacja zostanie automatycznie przebudowana.

Splajn może leżeć tylko w środku trajektorii, nie można wykonać odsunięcia, tak jak w przypadku polilinii.

analiza adaptacyjna 

Ścieżka w postaci linii, łuków oraz polinii.

Opcje do rysowania linii i polilinii są identyczne, z dwiema różnicami: tylko polilinia może być powiązana z symulacją, w przypadku linii i łuków opcja ta jest niedostępna, oraz inaczej wskazujemy obiekty.

Polilinię zaznaczamy tylko raz, natomiast linie i łuki wskazujemy kolejno, na końcu nie wciskamy entera, tylko klikamy lewym klawiszem myszy w pustym miejscu rysunku (nie trafiamy w żaden obiekt).

symulacja asocjatywna autoturn

 

Okno analizy adaptacyjnej

okno analizy adaptacyjnej

Poniżej opisane są opcje występujące w tym oknie.

 

Simulation type

Pozwala na ustawienie w środku lub odsunięcie środka trajektorii w lewo i w prawo.

odsunięcie i wycentrowanie sciezki

Offset

Odległość odsunięcia trajektorii, od obrysu ścieżki pojazdu wygenerowanej na podstawie śladu kół przednich lub tylnych (w zależności który ślad będzie bliżej trajektorii). Na pożniższym rysunku offset został ustawiony na 9.

Proszę spojrzeć na rysunek - miejscami offset jest odliczany od obrysu śladu tylnych kół, a miejscami przednich, w zależności od tego co jest bliżej trajektorii.

offset sladow trajektorii

 

Na rysunku poniżej w celach porównawczych pokazałem kilka obrysów pojazdu i kół.

adaptive simulation obrysy

 

Use Smooth Transitions

Opcja pozwala na wygładzenie krzywych - symulacja ruchu jest bardziej naturalna. W skrajnych przypadkach, pozwala na przeprowadzenie symulacji tam, gdzie byłoby to niemożliwe bez tworzenia zaokrągleń.

Popatrzmy na dolny rysunek - pokazuje on trajektorię przy włączonej i wyłączonej funkcji.

Use Smooth Transitions

 

Simulation Envelope

Definiuje sposób odmierzania odsunięcia (Offsetu):

  • Front and Rear Tires - od obrysu śladów kół przednich lub tylnych w zależności co będzie bliżej.
  • Vehicle Body - od obrysu trajektorii pojazdu.
  • Body Clearance - od marginesu bezpieczeństwa pojazdu.

 

Maximum deviation

Określa maksymalną odchyłkę odsunięcia symulacji.

 

Minimum radius

Określa minimalny promień zakrętu

 

Oversteer Applied At

Określa, gdzie powinno być użyte przesterowanie zakrętu (wybieranie zakrętu) - na początku - ENTRY, czy na końcu ścieżki - EXIT.

 

Link turn simulation to path geometry

Jeśli opcja jest zaznaczona to symulacja będzie powiązana ze ścieżką.

 

comments powered by Disqus

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia