Obrys samochodu

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Obrys samochodu

Jest to graniczna linia konturowa zarysu rzutu sylwetki samochodu na określoną płaszczyznę.

Rozróżnia sięobrys rzutu sylwetki pojazdu:

  • poziomy - na płaszczyznę poziomą,
    zarys poziomy samochodu
  • pionowy - na płaszczyznę pionową,
    zarys pionowy samochodu
  • poprzeczny - na płaszczyznę pionową, prostopadłą do podłużnej osi pojazdu.
Synonyms: obrysu, rzucie pionowym
comments powered by Disqus

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia