Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/autoturn.net.pl/public_html/components/com_seoglossary/router.php on line 260
Symulacja pionowa - Podręcznik - AutoTurn | Symulacja manewrowania pojazdami

Symulacja pionowa

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Symulacja pionowa

Symulacja pozwala na sprawdzenie kąta rampowego, kąta najazdu, zejścia i natarcia, oraz prześwitu pod oraz nad samochodem.

Funkcję wywołujemy z paska ikon AutoTURN 2014 12 19 13 14 51 AutoTURN - Place Vertical Simulation - Symulacja pionowa

 

 Rodzaj obiektu
OpisUwagi
SplajnPozwala na rysowanie krzywych o łagodnych "przejściach", np. symulacja drogi asfaltową poprzez wzniesienia.Symulacja pojazdu może być powiązana ze splajnem. Zmiana kształtu splajnu, z utworzoną wcześniej symulacją spowoduje przebudowanie całej symulacji.
PoliliniaPozwala na rysowanie prostych odcinków oraz łuków. Cenną właściwością polilinii jest fakt, że stanowi ona jeden obiekt, nawet jeśli składa się z kilku segmentów.Symulacja pojazdu może być powiązana z polilinią. Zmiana kształtu polilinii, z utworzoną wcześniej symulacją spowoduje przebudowanie całej symulacji. 
Linie i łuki

Linie i łuki należy wskazywać pojedynczo, w kolejności. Po zaznaczeniu wszystkich obiektów, nie wciskamy klawisza ENTER, ale klikamy lewym klawiszem myszy gdziekolwiek na rysunku.

Pojedyncze linie i łuki możemy zamienić (przekonwertować) na polilinię.

Symulacje nie może być powiązana z liniami i łukami. Aby powiązać symulacje, należy dokonać konwersji do polilinii.

 

symulacja pionowa

  
Current Vehicle - pokazuje samochód, który będzie użyty podczas symulacji.
Body Envelope - obrys trajektorii pojazdu.
Color - kolor linii
Line style - styl linii
Top Body Clearance - górny margines bezpieczeństwa pojazdu. Zostaje utworzona nowa linia obrysu, w zadanej odległości (clearance).
Bottom Body Clearance - dolny margines bezpieczeństwa pojazdu. Zostaje utworzona nowa linia obrysu, w zadanej odległości (clearance).
Clearance - odległość marginesu bezpieczeństwa od obrysu pojazdu.
Detected Conflicts - sposób zaznaczenia obszarów kolizyjnych
Vehicle - pojazd
Vehicle name - nazwa pojazdu
Summary - podsumowanie

 

Możemy także umieścić 2 punkty, których położenie będziemy śledzić - "Tracking point". Może on być umieszczony na ciągniku, lub kolejnych elementach składu. Określamy wysokość i odległość takiego punktu od przodu pojazdu.

Splajny i polilinie możemy powiązać z symulacją - "Link vertical simulation to path geometry". Jeśli zrobimy w ten sposób, to każda zmiana splajnu lub polilnii pociągnie za sobą zmianę symulacji.

 

Poniżej zrzut ekranu z programu AutoTURN, po wykonanej symulacji (pokazałem tylko jej fragment).

analiza pionowa przejezdności

 

Proszę zobaczyć także na kąt rampowy.

 

comments powered by Disqus

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia