Animacja symulacji ruchu

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Animacja symulacji ruchu

Pozwala na utworzenie animacji ruchu pojazdu na wybranej trajektorii.

Funkcje wywołujemy poprzez ikonę 2014 12 19 13 16 06 AutoTURN z paska ikon AutoTURN.

Po wywołaniu funkcji możemy wskazać istniejącą trajektorię, lub automatycznie wybrać ostatnio utworzoną (Use Last Path).

Następnie ukaże się okno dialogowe jak poniżej:

okno animacji autoturn

Loop Animation

Animacja będzie odtwarzana bez przerwy. Po dojściu do ostatniej klatki, program zacznie od pierwszej.

 

Hide Simulation

Ukrywa linie obrysu - pokazuje tylko sam pojazd.

 

Poniżej kilka zrzutów ekranu z animacji z włączoną i wyłączoną opcję Hide Simulation .

animacja trajektorii

Synonyms: animacji symulacji ruchu
comments powered by Disqus

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia