Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/autoturn.net.pl/public_html/components/com_seoglossary/router.php on line 260
Węzeł drogowy - Podręcznik - AutoTurn | Symulacja manewrowania pojazdami

Węzeł drogowy

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Węzeł drogowy

Węzeł drogowy jest konstrukcją inżynierską, umożliwiającą bezkolizyjne przecięcie lub rozwidlenie dwóch, lub więcej dróg z zapewnieniem możliwości połączeń między nimi za pomocą łącznic lub też umożliwiającą bezkolizyjne włączenie i wyłączenie, ewentualnie przecięcie bez połączeń.

Klasyfikacja węzłów nie jest ujednolicona, na świecie istnieje kilka standardów (np. niemiecka wg. Krassera, angielska według TD-1986, amerykańska według AASHTO-1990).

 

 

Profesor Ryszard Krystek w pracy zbiorowej "Węzły drogowe i autostradowe" dzieli węzły drogowe według miejsca występowania kolizji, a następnie według podstawowych elementów geometrycznych węzła.

Węzły drogowe składają się z wielu elementów, z których podstawowymi są:

  • drogi główne - najczęściej to drogi przelotowe na wprost,
  • łącznice dla pozostałych relacji, składające się (licząc w kierunku jazdy) z pasa wyłączania, drogi łącznikowej i pasa włączania (lub skrzyżowania), zapewniające możliwość dostępu do jezdni głównych lub jej opuszczenie
  • drogi zbiorczo-rozdzielcze odciążające drogi przelotowe od niebezpiecznych manewrów, szczególnie przeplatania,
  • skrzyżowania, będące połaczeniem dróg ogólnodostępnych z łącznicami, umożliwiające wymianę ruchu między krzyżującymi się drogami.
Synonyms: węzłów drogowych
comments powered by Disqus

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia