Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/autoturn.net.pl/public_html/components/com_seoglossary/router.php on line 260
Autostrada - Podręcznik - AutoTurn | Symulacja manewrowania pojazdami

Autostrada

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Autostrada

Autostrada jest to droga zaprojektowana i zbudowana wyłącznie dla ruchu samochodowego posiadająca:

  • dwie jezdnie trwale oddzielone od siebie pasem terenu nieprzeznaczonym do ruchu lub innymi urządzeniami,
  • wszystkie skrzyżowania z innymi drogami, liniami kolejowymi, tramwajowymi, ścieżkami dla rowerów, pieszych itp. są całkowicie bezkolizyjne (zobacz punkt kolizji),
  • autostrada posiada specjalne oznakowanie, które wyróżnia ją z sieci innych dróg. Przeważnie także tło znaków drogowych kierunkowych posiada inny kolor (w Polsce niebieski),
  • autostrady są drogami, na których można podróżować z największą prędkością dopuszczalną w danym kraju. W Polsce jest to 140km/h,
  • autostrady są ogrodzone np. siatką mającą zapobiegać wtargnięciu zwierzyny na drogę, lub ekranami chroniącymi przed hałasem oraz spalinami,
  • autostrada powinna zapewniać bezkolizyjne przejście dla dzikich zwierząt z jednej strony drogi na drugą,
  • przy autostradzie powinny znajdować się telefony alarmowe oraz punkty obsługi podróżnych (MOP).

 

Każdy kraj ma swoje standardy odnośnie autostrad. Droga, którą uważamy za autostradę w jednym kraju może nie spełniać warunków technicznych w innym kraju.

Oznaczenia autostrad w Polsce zaczynają się od litery A, np. A4

 

Oto znaki informujące o początku i końcu autostrady (wstawione za pomocą nakładki ZWTraffic)

zwtraffic

 

 

Poniżej pokazano sposób oznakowania drogi krajowej oraz autostrady.

 

 

Oto przykład nieco szerszej autostrady niż spotykane w Polsce.

 

Synonyms: autostrady, autostradzie
comments powered by Disqus

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia