Analiza przejezdności przez skrzyżowanie - część 1

Dane do analizy przejezdności.

Postaramy się sprawdzić, czy pojazd osobowy (GDDP WPSD 2001 (PL) - Samochód osobowy) będzie mógł przejechać przez skrzyżowanie.

Rysunek skrzyżowania zamieściłem poniżej.

projekt skrzyżowania 

Analizę przeprowadzimy dla skrętu w prawo i skrętu w lewo. Na poniższym rysunku strzałkami zaznaczyłem kierunek jazdy.

projekt skrzyżowania z kierunkamiPrzygotowania do analizy.

Pierwszy krok każdej analizy.

Z paska ikon AutoTURN wybierzmy ikonę 2014 12 19 13 12 37 AutoTURN - ustawienia programu.

Najważniejsza opcja, którą musimy sprawdzić to jednostki rysunku. Nakładka musi pracować w takich samych jednostkach, jak rysunek. Jeżeli rysunek mamy w metrach, należy ustawić także metry.

W naszym przypadku rysunek jest w stopach (feet), tak więc do analizy wybierzemy również stopy.

wybor jednostek rysunku

Następnie zatwierdzamy wybór klawiszem OK.

 

Teraz zastanówmy się chwilę nad wyglądem symulacji i sposobem rysowania obrysu pojazdu.

AutoTURN ma bardzo dobrze zdefiniowane kolory, ale są one przystosowane do ciemnego tła w programie CAD. Wiele osób pracuje jednak na jasnym tle (przyzwyczajenie z kartki papieru), a wtedy pewne kolory mogą być nieczytelne. Co prawda ja sam pracuję na czarnym tle, niemniej na potrzeby samouczka zmieniłem tło na białe.

tlo1 Wygląd symulacji na czarnym tle, z domyślnymi kolorami.
tlo2 

Ta sama symulacja, tło jest zmienione na kolor biały.

Napisy oraz trajektoria staje się mniej czytelna.

tlo3 

Wygląd trajektorii po zmianie kolorów w ustawieniach.

Jeśli trajektoria istnieje, to nie musimy tworzyć jej od nowa, żeby zmienić kolor krzywych.

Wystarczy skorzystać z przycisku Update będącego w oknie ustawień.

 

Pokażę teraz, jak przestawić kolory w taki sposób, aby rysunek był czytelny.

Wchodzimy w ustawienia analizy - ikona 2014 12 19 13 12 56 AutoTURN Properties.

 

ustawienia1 

Pierwsza zakładka ustawień wyglądu symulacji.

Opis zamieściłem na rysunku poniżej.

ustawienia2  

Druga zakładka ustawień wyglądu symulacji.

Opis zamieściłem na rysunku poniżej.

 

Dla pracujących na jasnych tłach - najlepiej jest przestawić jasne kolory na ciemniejsze.

Na poniższym rysunku pokazałem oznaczenia pozycji.

oznaczenia kolorow autoturn

 

Po ustawieniu odpowiednich kolorów wychodzimy z okna, potwierdzając zmiany przyciskiem OK.

Teraz pora na...

Wybór pojazdu do analizy

Użyjmy ikony 2014 12 19 13 13 08 AutoTURN - Vehicles

Ukaże się okno, z któego wybierzemy pojazd:

  1. grupujemy samochody według bibliotek (Library)
  2. wybieramy polską normę GDDP WPSD 2001 (PL)
  3. wybieramy samochód osobowy.

Po zakończeniu okno powinno wyglądać w taki sposób:

GDDP WPSD 2001 PL Samochód osobowy

 

Przystępujemy do analizy

Wstawiamy samochód do rysunku i definiujemy początkowy kat obrotu.

Wybieramy ikonę 2014 12 19 13 13 18 AutoTURN służącą do analizy trajektorii.

Program pyta ns teraz o punkt początkowy pojazdu, a następnie drugi punkt, do definicji początkowego kąta obrotu. Kąt obrotu można również wprowadzić w oknie dialogowym.

Na rysunku poniżej zaznaczyłem kolejność wskazywania punktów.

orientacja pojazdu 

Po określeniu pozycji pojazdu pokaże się okno SmartPath, czyli do generowania ścieżek zwykłych, ścieżek narożnych itp. Te pozycje są opisane szczegółowo w podręczniku do programu AutoTURN.

Jednym z ważniejszych parametrów jest prędkość przejazdu. Wraz ze zwiększaniem prędkości przejazdu (górna granica to 60km/h) rośnie promień łuku.

Naszą symulację wykonam dla prędkości pojazdu v=6km/h.

Wskazujemy kolejne punkty, a pod kursorem myszy "trzymamy" pojazd, natomiast obrys trajektorii tworzy się dynamicznie w zależności od położenia kursora.
Kolejne etapy tworzenia obrysu pokazałem na rysunku poniżej.

tutorial autoturn 01

Pojazd osobowy nie ma najmniejszych problemów, aby skręcić w prawo.

Zobaczmy, jak zachowa się skręcając w lewo. Utrudnimy nieco warunki skrętu. Podniesiemy prędkość z 6 do 30 km/h. W przypadku takie analizy bardzo przydaje się nam opcja Preview Arc Patch, która pokazuje dwie skrajne trajektorie pojazdu w następnym kroku, przy założeniu maksymalnego skrętu kół w lewo i w prawo.

tutoria 02 autoturn 

Pojazd przejechał bez problemów.

Dodam, że powyżej 40 km/h zaczęły już występować problemy ze "zmieszczeniem się" w dalszej części łuku - nie pokazałem tego w opisie, ale sprawdziłem w programie.
Pisząc "zmieszczeniem się" mam na myśli trudność w ułożeniu trajektorii dla takiej prędkości.

 

To były bardzo proste przypadki, w następnej części zastanowimy się, czy ciągnik siodłowy z naczepą będzie mógł przejechać przez to samo skrzyżowanie.
Zastanowimy się także nad powiązaniem pomiędzy zadaną prędkością podczas rysowania trajektorii, a rzeczywistą prędkością przejazdu.

 

Zobacz następny artykuł Analiza przejezdności przez skrzyżowanie - część 2