Charakterystyki silników

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Charakterystyki silników

Charakterystyka silnika to wykres zależności pomiędzy jego parametrami w pewnych określonych warunkach pracy.

Charakterystyki służą do oceny właściwości dynamicznych i ekonomicznych silników w różnych warunkach pracy, oraz informują o zakresach stosowania silników.

Charakterystyki wykreśla się na podstawie danych uzyskanych z pomiarów, jeśli projektujemy silnik to przybliżoną charakterystykę możemy sporządzać na podstawie obliczeń.

Na charakterystykach umieszczamy przeważnie takie parametry jak:

 • Ne [kW] - moc użyteczna silnika,
 • Mo [Nm] - moment obrotowy silnika,
 • ge [g/(kWh)] - jednostkowe zużycie paliwa,
 • Ge [kg/h] - godzinowe zyżycie paliwa,
 • p [Pa] lub [MPa] - ciśnienie,
 • n [obr/min] - prędkość obrotowa silnika.

 

Najpopularniejsze rodzaje charakterystyk silników:

 • charakterystyki prędkościowe (na osi poziomej wykresów znajduje się prędkość obrotowa silnika):
  • charakterystyka zewnętrzna - charakterystyka pełnej mocy, najpopularniejszy rodzaj charakterystyki silników, praktycznie każdy producent samochodów dostarcza takie dane,
  • charakterystyka mocy dławionych (Ne [kW], Mo [Nm], ge [g/(kWh)], Ge [kg/h] w odniesieniu do obrotów n [obr/min]), sporządza się ją dla różnych ustawień urządzeń zasilających (potocznie różne pozycje pedału gazu),
  • charakterystyka uniwersalna (ogólna) (Ne [kW], pe [MPa], ge [g/(kWh)], w odniesieniu do obrotów n [obr/min]) stanowi mapę na której widać obszary ekonomicznej pracy silnika, oraz przedstawia właściwości silnika w całym zakresie jego pracy,
  • charakterystyka biegu jałowego (Ge [kg/h] w odniesieniu do obrotów n [obr/min]), służy do oceny zużycia paliwa na biegu jałowym,
  • charakterystyka śrubowa - stosowana do silników okrętowych, wyznaczona charakterystyki opiera się na założeniu, że moc pobierana przez śrubę okrętową zmienia się według paraboli 3 stopnia.
 • charakterystyki regulacyjne:
  • charakterystyka regulacyjna składu mieszanki palnej,
  • charakterystyka regulacyjna wpływu kąta wyprzedzenia zapłonu,
 • charakterystyki specjalne:
  • charakterystyka wysokościowa,
  • charakterystyka detonacyjna,
 • charakterystyki obciążeniowe - stosuje się je do silników, które cechuje stała prędkość obrotowa np. do napędu prądnic lub zmiana obrotów zachodzi w bardzo wąskim zakresie:
  • charakterystyka obciążeniowa - przedstawia zależność jednostkowego zużycia paliwa ge [g/(kWh)] od mocy użytecznej Ne [kW] przy stałej prędkości obrotowej, często zamieszcza się także na wykresie sprawność, oraz godzinowe zużycie paliwa Ge [kg/h],
  • charakterystyka regulatorowa - przedstawia wykreślnie zależność jednostkowego ge [g/(kWh)] i godzinowego zużycia paliwa Ge [kg/h] oraz prędkości obrotowej n [obr/min] od mocy użytecznej silnika Ne [kW] zaopatrzonego w regulator prędkości obrotowej..
Synonyms: charakterystyka silnika
comments powered by Disqus

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia