banner autoturn9 b

Porównanie wersji AutoTURN.

AutoTURN jest dostępny w trzech wersjach.

Bazowym programem jest AutoTURN Standard, nazywany często także samym określeniem AutoTURN. Lite (dawniej INSITE) to uproszczona, okrojona wersja bazowa, posiada np. możliwość definicji tylko ograniczonej liczby segmentów trajektorii. Natomiast Professional 3D, zawiera w sobie Standard, oraz jest wzbogacony o funkcje analizy w przestrzeni (3D), np. jazda nie tylko po płaszczyźnie, ale po ukształtowanym terenie.

 

 To wersja archiwalna porównania programu CAD do badania przejezdności AutoTURN. Porównanie było tworzone dla wersji v10 AutoTURN. Obecnie producent zrezygnował z wersji Lite (InSite). Aktualne porównanie dostępne jest tutaj.

 

Poniższy wykres w orientacyjny sposób ukazuje różnice pomiędzy wersjami.

 

autoturn wersje
 

W tabeli poniżej zestawiliśmy różnice pomiędzy wersją bazową a uproszczoną.

 

FunkcjeAutoTurn Standard

AutoTurn Lite

(dawniej
Insite)

Tor ruchu pojazdu oraz symulacja skrętu i nawracania.
Maksymalna liczba generowanych sekcji toru ruchu pojazdu.bez ograniczeń20
Maksymalna liczba części z któych składa się pojazd przy sprawdzeniu trajektorii jazdy w przód.202
Maksymalna liczba części z któych składa się pojazd przy sprawdzeniu trajektorii jazdy w tył.41
Możliwość tworzenia przekroju liniowegotaktak
Uwzględnianie stosunku pomiędzy przednimi sterowanymi kołami oraz tylnimi.taktak
Narzędzie SmartPath do generowania ścieżki łukowej symulacji ruchu pojazdu.taktak
Narzędzie SmartPath do generowania ścieżki narożnej symulacji ruchu pojazdu.taknie
Poruszanie pojazdem za wskaźnikiem myszki po ekranie.taknie
Możliwość tworzenia analizy ocbiążeńtaknie
Możliwość tworzenia linii widoczności oraz ich analizytaknie
Symulacja nadsterowności pojazdów podczas symulacjitaknie
Wybór kąta przeciągnięcia pojazdu dla ścieżki narożnej oraz nadsterownejtaknie
Określenie tylnego stosunku powiązania kierownicy pomiędzy przednimi i tylnymi kołami.taknie
Pojazdy specjalizowane i specjalne.
Wsparcie dla dwóch niezależnych tylnich kół sterujących.taktak
Tworzenie i symulacja pojazdów sterowanych z tyłu.taknie
Ruch pojazdu
Poruszanie pojazdem wzdłuż narysowanej ścieżki.taktak
Poruszanie pojazdem przy założeniu minimalnej odległości od przeszkody.taktak 
Prezentacja wyników
Animacja symulacji pojazdu przejeżdzającego ścieżkę.taktak
Generowanie, zapis i eksport prezentacji do pliku AVItaknie
Opcje wyświetlania
Wyświetlanie promienia od ściany do ściany, od krawężnika do krawężnika, wewnętrznego i osiowego.taktak
Realistyczne rzuty pojazdów.taktak
Obsługa pojazdu z pomniejszonymi narożnikami.taktak
Opcje dostosowywania i raportów
Tworzenie własnych pojazdówtaknie
Generowanie raportów skrętu i kątów przegubówtaknie
Biblioteka pojazdów
Możliwość sortowania według regionu występowania, typie, klasie, numeru części.taktak
Możliwość sterowania wyświetlaniem zainstalowanychbibliotek pojazdów.taktak
Zawiera posortowane typy pojazdów (Straż Pożarna, Użytkowe,  itp)taknie
Standardy bibliotek pojazdów
USA: AASHTO 20011 (USA) | CALTRANS 2008 (USA) | TAC (CAN)takdo kupienia osobno
AUSTRALIA: AUSTROADS 2006 (AU) | NEW ZEALAND 2007 (NZ)tak do kupienia osobno
UE: PL | UK | FR | DE | NL | DK | AUT | FI | NO | CH | CZ | IT | SE | IStak do kupienia osobno
Rozszerzona biblioteka pojazdów.do kupienia osobnodo kupienia osobno
Wymagania systemowe i programowe
Wsparce dla systemów 64-bit i Windows 7taktak
Zgodność z programem CAD - ZWCAD Pro 2017taktak
Wsparcie dla Autodesk® AutoCAD® 2010 – 2017taktak
Zobacz wszystkie wymagania sprzętowe