Punkt kolizji

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Punkt kolizji

Punktem kolizji nazywamy miejsce przecięcia osi dwóch pasów ruchu o różnych kierunkach na tej samej wyskości.

Możemy wyróżnić 5 grup węzłów:

Synonyms: punkty kolizji, występowania kolizji, węzłów typu, węzłów grupy, węzeł grupy
comments powered by Disqus

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia