Objętość skokowa silnika

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Objętość skokowa silnika

Objętość skokowa Vs wynika z wymiarów charakterystycznych silnika.

Średnica cylindra D i skok tłoka S określają pojemność skokową cylindra. Objętość ta równa się iloczynowi skoku tłoka oraz powierzchni przekroju poprzecznego cylindra Ac.

 

Powyższą zależność możemy zapisać wzorem:

objetosc skokowa

 

zatem

objetosc skokowa1

gdzie:

  • Vs - objętość skokowa cylindra [dm3],
  • D - średnica cylindra [dm],
  • Ac - powierzchnia przekroju poprzecznego cylindra [dm2]
  • S - skok tłoka [dm],
  • r - promień korby wału korbowego [dm].

 

Poniżej na rysunku zaznaczono objętość skokową cylindra.

objetosc skokowa cylindra vs

 

Objętość skokową silnika Vss uzyskamy poprzez pomnożenie objętości skokowej jednego cylindra Vs przez liczbę cylindrów i.

objetosc skokowa silnika

Obecnie można zaobserwować tendencje do zmniejszania objętości skokowej silnika (downsizing).

Niestety jest to często okupione trwałością silnika.

 

Zobacz również na: objętość komory spalania, stopień sprężania.

 

Synonyms: objętością skokową, objętość skokowa, objętość skokową
comments powered by Disqus

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia