Polski podręcznik AutoTURN

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Charakterystyczne wymiary silnika

Zasadniczymi wymiarami charakteryzującymi silnik spalinowy są:

  • D - średnica cylindra.
  • S - skok tłoka, czyli droga, jaką tłok przebywa podczas jednego suwu od DMP do GMP. Każdemu skokowi tłoka w silniku towarzyszy obrót wału korbowego o 180°.
  • r - promień korby wału korbowego.

 

Patrząc na poniższy rysunek łatwo możemy stwierdzić, że

Synonyms - wymiarów charakterystycznych silnika
Booster Trailer

Booster Trailer

biblioteki

Biblioteki są dostępne w jednostkach metrycznych i imperialnych (calowych).

 

Synonyms - biblioteka, normy
Beam Transporter

Beam Transporter

Autostrada

Autostrada jest to droga zaprojektowana i zbudowana wyłącznie dla ruchu samochodowego posiadająca:

  • dwie jezdnie trwale oddzielone od siebie pasem terenu nieprzeznaczonym do ruchu lub innymi urządzeniami,
  • wszystkie skrzyżowania z innymi drogami, liniami kolejowymi, tramwajowymi, ścieżkami dla rowerów, pieszych itp. są całkowicie bezkolizyjne (zobacz punkt kolizji),
  • autostrada posiada specjalne oznakowanie, które wyróżnia ją z sieci innych dróg. Przeważnie także tło znaków drogowych kierunkowych posiada inny kolor (w Polsce niebieski),
  • autostrady są drogami, na których można podróżować z największą prędkością dopuszczalną w danym kraju. W Polsce jest to 140km/h,
  • autostrady są ogrodzone np. siatką mającą zapobiegać wtargnięciu zwierzyny na drogę, lub ekranami chroniącymi przed hałasem oraz spalinami,
  • autostrada powinna zapewniać bezkolizyjne przejście dla dzikich zwierząt z jednej strony drogi na drugą,
  • przy autostradzie powinny znajdować się telefony alarmowe oraz punkty obsługi podróżnych (MOP).

 

Każdy kraj ma swoje standardy odnośnie autostrad. Droga, którą uważamy za autostradę w jednym kraju może nie spełniać warunków technicznych w innym kraju.

Oznaczenia autostrad w Polsce zaczynają się od litery A, np. A4

 

Oto znaki informujące o początku i końcu autostrady (wstawione za pomocą nakładki ZWTraffic)

zwtraffic

 

 

Poniżej pokazano sposób oznakowania drogi krajowej oraz autostrady.

 

Synonyms - autostrady, autostradzie
Animacja symulacji ruchu

Pozwala na utworzenie animacji ruchu pojazdu na wybranej trajektorii.

Funkcje wywołujemy poprzez ikonę 2014 12 19 13 16 06 AutoTURN z paska ikon AutoTURN.

Synonyms - animacji symulacji ruchu
Analiza kątów zjazdu i wjazdu.

Funkcja wylicza maksymalne pochylenie wzniesienia oraz zjazdu dla danego pojazdu.

UWAGA. To nie są pochylenia wyliczone ze względu na przyczepność opon i mocy silnika, ale tylko wymiarów charakterystycznych pojazdu:

Proszę zobaczyć także na kąt rampowy.

 

Analiza adaptacyjna

Pozwala na symulację ruchu pojazdu po narysowanej uprzednio ścieżce.

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia