Polski podręcznik AutoTURN

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Heavy Haul

Heave hauler

GMP

GMP - górne martwe położenie tłoka silnika spalinowego.

DMP - dolne martwe położenie tłoka silnika spalinowego.

Odległości odmierzamy od górnej powierzchni denka tłoka.

Synonyms - DMP
Generowanie zwykłej ścieżki

Funkcja pozwala na narysowanie obszaru, jaki wyznaczy pojazd podczas manewrowania.

Obrys jest tworzony w czasie rzeczywistym, i podąża za kursorem myszy. Po kliknięciu lewym klawiszem myszy zostaje utworzony segment obrysu, a następnie kursorem myszy wskazujemy kolejne położenia pojazdu

autoturn sciezka

Synonyms - Ścieżka zwykła, ścieżek zwykłych, ścieżki zwykłej
Generowanie ścieżki narożnej nadsterownej

Funkcja pozwala na narysowanie obszaru, jaki wyznaczy pojazd podczas manewru skrętu.

W tej funkcji możemy również ustawić kąt jaki będzie pomiędzy linią wejścia i wyjścia z zakrętu - sweep

Możemy również określić wielkości odsunięcia toru jazdy na zewnątrz trajektorii (entry i exit offset)

exit entry office

Obrys jest tworzony w czasie rzeczywistym, i podąża za kursorem myszy. Po kliknięciu lewym klawiszem myszy zostaje utworzony segment obrysu, a następnie kursorem myszy wskazujemy kolejne położenia pojazdu

Okno dialogowe wyświetla się po wybraniu ikony 2014 12 19 13 13 27 AutoTURN z paska ikon AutoTurn -->  Generowanie ścieżki narożnej

Synonyms - Ścieżka_narożna_nadsterowna, ścieżki nadsterownej
Generowanie ścieżki narożnej

Funkcja pozwala na narysowanie obszaru, jaki wyznaczy pojazd podczas manewru skrętu.

W tej funkcji możemy również ustawić kąt jaki będzie pomiędzy linią wejścia i wyjścia z zakrętu - sweep

Obrys jest tworzony w czasie rzeczywistym, i podąża za kursorem myszy. Po kliknięciu lewym klawiszem myszy zostaje utworzony segment obrysu, a następnie kursorem myszy wskazujemy kolejne położenia pojazdu

Okno dialogowe wyświetla się po wybraniu ikony 2014 12 19 13 13 27 AutoTURN z paska ikon AutoTurn -->  Generowanie ścieżki narożnej

Synonyms - Ścieżka_narożna, ścieżki narożnej
Force Straight Line

Opcja włącza możliwość symulacji tylko po linii prostej.
Domyślnie ta linia będzie równoległa do osi podłużnej pojazdu.

Jeśli jest zaznaczona dodatkowo funkcja Turn Wheels From Stop, to możemy wykonać jeden początkowy skręt kół, i koła te będą równoległe do wskazanego kierunku symulacji przez cały czas przejazdu segmentu.

force straight line

Okno dialogowe wyświetla się po wybraniu ikony 2014 12 19 13 13 18 AutoTURN z paska ikon AutoTurn --> Generowanie zwykłej ścieżki pojazdu

Edycja trajektorii

Funkcja służy do zmiany kształtu istniejącej już trajektorii.

Możemy:

 • dodwać segmenty,
 • usuwać segmenty,
 • zmieniać położenie istniejących segmentów.

autoturn edycja trajektorii

Synonyms - Path Controls, Edycja istniejącej ścieżki pojazdu
Dodanie kolejnych elementów do istniejącej symulacji

Funkcja dodaje kolejne segmenty do istniejącej symulacji ruchu pojazdu.

Czynniki wpływające na spalanie stukowe

Spalanie stukowe jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem.

Jakie czynniki mają wpływ na występowanie oraz intensywność spalania stukowego w silnikach o zapłonie iskrowym?

Poniżej wymieniłem kilka najważniejszych powodów:

 1. Stopień sprężania.
 2. Kształt komory spalania.
 3. Kąt wyprzedzenia zapłonu.
 4. Skład mieszanki.
 5. Wymiary i liczba cylindrów.
 6. Materiał głowicy.
 7. Prędkość obrotowa wału korbowego.
 8. Obciążenie silnika.
 9. Opory wydechu.
 10. Stan cieplny silnika.
 11. Sposób tworzenia mieszanki.

 

Crack

W tłumaczeniu z angielskiego to pęknięcie, szczelina.

Słowo crack weszło już do powszechnego użytku w mowie potocznej. Tym mianem między innymi określa się sposób na przełamanie zabezpieczeń w oprogramowaniu stanowiących ochronę przed nielegalnym kopiowaniem. Cracki występują pod róznymi postaciami - najczęściej jest to mały program, który modyfikuje oryginalne pliki z programem usuwając zabezpieczenia.

Stosowanie cracków jest nielegalne, a pomijając kwestie moralności i prawa również niebezpieczne. Większość takich programów do łamania licencji posiada w sobie wirusa, który może śledzić użytkowników komputera, wykradać hasła do poczty, banku itp.

Charles Franklin Kettering

Charles Franklin Kettering urodził się 29 września 1876 roku w USA.

Był niezwykle uzdolnionym technicznie człowiekiem, jest autorem ponad 300 patentów, niektóre z nich używamy do dzisiaj.

W przemyśle samochodowym jest autorem między innymi:

 • konstrukcji instalacji elektrycznej z akumulatorem i prądnicą,
 • układu zapłonowego,
 • rozrusznika zapłonowego,
 • zbadania zjawiska wpływu stopnia sprężania na spalanie stukowe.

 

Opis jego wynalazków:

Synonyms - Franklin Kettering
Charakterystyki silników

Charakterystyka silnika to wykres zależności pomiędzy jego parametrami w pewnych określonych warunkach pracy.

Charakterystyki służą do oceny właściwości dynamicznych i ekonomicznych silników w różnych warunkach pracy, oraz informują o zakresach stosowania silników.

Charakterystyki wykreśla się na podstawie danych uzyskanych z pomiarów, jeśli projektujemy silnik to przybliżoną charakterystykę możemy sporządzać na podstawie obliczeń.

Na charakterystykach umieszczamy przeważnie takie parametry jak:

 • Ne [kW] - moc użyteczna silnika,
 • Mo [Nm] - moment obrotowy silnika,
 • ge [g/(kWh)] - jednostkowe zużycie paliwa,
 • Ge [kg/h] - godzinowe zyżycie paliwa,
 • p [Pa] lub [MPa] - ciśnienie,
 • n [obr/min] - prędkość obrotowa silnika.

 

Synonyms - charakterystyka silnika
Charakterystyczne wymiary silnika

Zasadniczymi wymiarami charakteryzującymi silnik spalinowy są:

 • D - średnica cylindra.
 • S - skok tłoka, czyli droga, jaką tłok przebywa podczas jednego suwu od DMP do GMP. Każdemu skokowi tłoka w silniku towarzyszy obrót wału korbowego o 180°.
 • r - promień korby wału korbowego.

 

Patrząc na poniższy rysunek łatwo możemy stwierdzić, że

Synonyms - wymiarów charakterystycznych silnika
Booster Trailer

Booster Trailer

biblioteki

Biblioteki są dostępne w jednostkach metrycznych i imperialnych (calowych).

 

Synonyms - biblioteka, normy

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia