Polski podręcznik AutoTURN

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Kąt rampowy

Kąt określa maksymalne pochylenie rampy, na którą może wjechać samochód.

Nie jest to jednak kąt maksymalnego wzniesienia pod które może pojechać samochód, które zwykle jest znacznie większe.

Ograniczeniem nie jest tutaj sam kąt pochylenia rampy, ale kąt jaki tworzy rampa, z dalszą częscią podjazu. Jeśli kąt rampowy będzie zbyt duży, to samochód "zawiśnie" na podwoziu.

Kąt rampowy to kąt zawarty pomiędzy płaszczyznami stycznymi do przedniego i tylnego koła, a najniższym punktem podwozia zlokalizowanym pomiędzy osiami pojazdu (przeważnie w połowie odległości pomiędzy osiami - dla płaskich podwozi). Wielkość kąta rampowego zależy od: prześwitu poprzecznego oraz od odległości między osiami.

Kąt rampowy to ważny parametr, choć być może na pierwszy rzut oka nie jest to takie oczywiste.

Pokazałem ten kąt na rysunku poniżej, następnie przekręciłem rysunek w taki sposób, aby lewa prosta kąta rampowego była równoległa do podłoża.

Synonyms - kąta rampowego
Kąt natarcia samochodu

Kąt natarcia między płaszczyzną jezdni a płaszczyzną styczną do kół przednich oraz do obrysu przedniej części pojazdu obciążonego z uwzględnieniem haków holowniczych, tablicy rejestracyjnej.kąt natarcia i zejścia samochodu

Synonyms - kąt natarcia
Jak wyznaczyć środek ciężkości pojazdu.

Wyznaczenie środka ciężkości pojazdu podzielimy sobie na 2 etapy.

W pierwszym wyznaczymy odległość środka ciężkości w osi poziomej, a w drugim wyznaczymy jego wysokość.

Będą nam potrzebne pewne dane samochodu:

 • G - ciężar pojazdu,
 • L - rozstaw osi pojazdu,
 • G1 - nacisk na przednią oś w przypadku, gdy samochód jest poziomo,
 • G2 - nacisk na tylną oś w przypadku, gdy samochód jest poziomo.

odleglosc srodka ciezkosci auta od osi kol

Rozstaw osi i ciężar pojazdu możemy uzyskać bez problemu, ale jak sprawdzić nacisk na oś?

Potrzebujemy wagę i wystarczy, żę wjedziemy na wagę tylko przednią osią, oraz tylko tylną osią. Jeśli zsumujemy teraz nacisk przedniej osi + nacisk tylnej osi otrzymamy ciężar pojazdu.

 

G1 + G2 = G

 

Heavy Haul

Heave hauler

GMP

GMP - górne martwe położenie tłoka silnika spalinowego.

DMP - dolne martwe położenie tłoka silnika spalinowego.

Odległości odmierzamy od górnej powierzchni denka tłoka.

Synonyms - DMP
Generowanie zwykłej ścieżki

Funkcja pozwala na narysowanie obszaru, jaki wyznaczy pojazd podczas manewrowania.

Obrys jest tworzony w czasie rzeczywistym, i podąża za kursorem myszy. Po kliknięciu lewym klawiszem myszy zostaje utworzony segment obrysu, a następnie kursorem myszy wskazujemy kolejne położenia pojazdu

autoturn sciezka

Synonyms - Ścieżka zwykła, ścieżek zwykłych, ścieżki zwykłej
Generowanie ścieżki narożnej nadsterownej

Funkcja pozwala na narysowanie obszaru, jaki wyznaczy pojazd podczas manewru skrętu.

W tej funkcji możemy również ustawić kąt jaki będzie pomiędzy linią wejścia i wyjścia z zakrętu - sweep

Możemy również określić wielkości odsunięcia toru jazdy na zewnątrz trajektorii (entry i exit offset)

exit entry office

Obrys jest tworzony w czasie rzeczywistym, i podąża za kursorem myszy. Po kliknięciu lewym klawiszem myszy zostaje utworzony segment obrysu, a następnie kursorem myszy wskazujemy kolejne położenia pojazdu

Okno dialogowe wyświetla się po wybraniu ikony 2014 12 19 13 13 27 AutoTURN z paska ikon AutoTurn -->  Generowanie ścieżki narożnej

Synonyms - Ścieżka_narożna_nadsterowna, ścieżki nadsterownej
Generowanie ścieżki narożnej

Funkcja pozwala na narysowanie obszaru, jaki wyznaczy pojazd podczas manewru skrętu.

W tej funkcji możemy również ustawić kąt jaki będzie pomiędzy linią wejścia i wyjścia z zakrętu - sweep

Obrys jest tworzony w czasie rzeczywistym, i podąża za kursorem myszy. Po kliknięciu lewym klawiszem myszy zostaje utworzony segment obrysu, a następnie kursorem myszy wskazujemy kolejne położenia pojazdu

Okno dialogowe wyświetla się po wybraniu ikony 2014 12 19 13 13 27 AutoTURN z paska ikon AutoTurn -->  Generowanie ścieżki narożnej

Synonyms - Ścieżka_narożna, ścieżki narożnej
Force Straight Line

Opcja włącza możliwość symulacji tylko po linii prostej.
Domyślnie ta linia będzie równoległa do osi podłużnej pojazdu.

Jeśli jest zaznaczona dodatkowo funkcja Turn Wheels From Stop, to możemy wykonać jeden początkowy skręt kół, i koła te będą równoległe do wskazanego kierunku symulacji przez cały czas przejazdu segmentu.

force straight line

Okno dialogowe wyświetla się po wybraniu ikony 2014 12 19 13 13 18 AutoTURN z paska ikon AutoTurn --> Generowanie zwykłej ścieżki pojazdu

Edycja trajektorii

Funkcja służy do zmiany kształtu istniejącej już trajektorii.

Możemy:

 • dodwać segmenty,
 • usuwać segmenty,
 • zmieniać położenie istniejących segmentów.

autoturn edycja trajektorii

Synonyms - Path Controls, Edycja istniejącej ścieżki pojazdu
Dodanie kolejnych elementów do istniejącej symulacji

Funkcja dodaje kolejne segmenty do istniejącej symulacji ruchu pojazdu.

Czynniki wpływające na spalanie stukowe

Spalanie stukowe jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem.

Jakie czynniki mają wpływ na występowanie oraz intensywność spalania stukowego w silnikach o zapłonie iskrowym?

Poniżej wymieniłem kilka najważniejszych powodów:

 1. Stopień sprężania.
 2. Kształt komory spalania.
 3. Kąt wyprzedzenia zapłonu.
 4. Skład mieszanki.
 5. Wymiary i liczba cylindrów.
 6. Materiał głowicy.
 7. Prędkość obrotowa wału korbowego.
 8. Obciążenie silnika.
 9. Opory wydechu.
 10. Stan cieplny silnika.
 11. Sposób tworzenia mieszanki.

 

Crack

W tłumaczeniu z angielskiego to pęknięcie, szczelina.

Słowo crack weszło już do powszechnego użytku w mowie potocznej. Tym mianem między innymi określa się sposób na przełamanie zabezpieczeń w oprogramowaniu stanowiących ochronę przed nielegalnym kopiowaniem. Cracki występują pod róznymi postaciami - najczęściej jest to mały program, który modyfikuje oryginalne pliki z programem usuwając zabezpieczenia.

Stosowanie cracków jest nielegalne, a pomijając kwestie moralności i prawa również niebezpieczne. Większość takich programów do łamania licencji posiada w sobie wirusa, który może śledzić użytkowników komputera, wykradać hasła do poczty, banku itp.

Charles Franklin Kettering

Charles Franklin Kettering urodził się 29 września 1876 roku w USA.

Był niezwykle uzdolnionym technicznie człowiekiem, jest autorem ponad 300 patentów, niektóre z nich używamy do dzisiaj.

W przemyśle samochodowym jest autorem między innymi:

 • konstrukcji instalacji elektrycznej z akumulatorem i prądnicą,
 • układu zapłonowego,
 • rozrusznika zapłonowego,
 • zbadania zjawiska wpływu stopnia sprężania na spalanie stukowe.

 

Opis jego wynalazków:

Synonyms - Franklin Kettering
Charakterystyki silników

Charakterystyka silnika to wykres zależności pomiędzy jego parametrami w pewnych określonych warunkach pracy.

Charakterystyki służą do oceny właściwości dynamicznych i ekonomicznych silników w różnych warunkach pracy, oraz informują o zakresach stosowania silników.

Charakterystyki wykreśla się na podstawie danych uzyskanych z pomiarów, jeśli projektujemy silnik to przybliżoną charakterystykę możemy sporządzać na podstawie obliczeń.

Na charakterystykach umieszczamy przeważnie takie parametry jak:

 • Ne [kW] - moc użyteczna silnika,
 • Mo [Nm] - moment obrotowy silnika,
 • ge [g/(kWh)] - jednostkowe zużycie paliwa,
 • Ge [kg/h] - godzinowe zyżycie paliwa,
 • p [Pa] lub [MPa] - ciśnienie,
 • n [obr/min] - prędkość obrotowa silnika.

 

Synonyms - charakterystyka silnika

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia