autoturn v10 1

co nowego autorurn 11

 

Narzędzia

AutoTURN 11

AutoTURN PRO 11

Symulacja analizy przejezdności rowerów

 ✖

Ocena przejezdności (prędkość, sterowanie, bliskość)

 ✖

Ulepszenia IntelliPath 

 ✖

Nowe pojazdy producentów (700+ pojazdów)

 ✖

Dostępne przy usłudze MAP
& licencji USL

Nowe biblioteki standardowych pojazdów (1300+ pojazdów w 160+ wytycznych)

Wyszukiwanie i filtr pojazdów

Ustawienie niestandardowych grup pojazdów

Zaawansowane warstwy / Kontrola poziomów

Wykrywanie konfliktów z warstwami / poziomami (ulepszenia)

Obracanie i ustawienie ładunków 3D (np. transport łopat wiatrowych) – Podniesienie ładunku

Różne koła na osiach

 

AutoTURN 11 współpracuje z:

 • Autodesk® AutoCAD® 2015 – 2020 (oprócz AutoCAD LT),
 • Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015 – 2020 Alignments,
 • Bentley® MicroStation® V8i (SS10 i wyższe), CONNECT(Update 12 i wyższe)®,
 • Bentley® PowerDraft V8i, PowerCivil V8i,
 • Bentley® Power GEOPAK V8i, Power InRoads V8i,
 • Bentley® AECOsim Building Designer V8i, CONNECT,
 • Bentley® OpenBuildings Designer CONNECT,
 • Bentley® OpenRoads Designer CONNECT,
 • Bricsys® BricsCAD® (Pro i Platinum) V19 – V20,
 • ZWSOFT® ZWCAD® Pro 2019 - 2020.

 

 

LETNIA PROMOCJA!

50% rabatu na zakup programu ParkCAD* dla użytkowników AutoTURN i AutoTURN PRO ważna do 28 września 2018!

 

ParkCAD oferuje odpowiednie narzędzia do projektowania parkingów, które są bezpieczne i wydajne dla wszystkich pojazdów.

AutoTURN jest już cenną częścią zestawu narzędzi do projektowania. ParkCAD i AutoTURN mogą współpracować, aby pomóc w projektowaniu parkingów, które zapewniają łatwy dostęp i bezpieczną manewrowość dla pojazdów pasażerskich i ponadgabarytowych, takich jak samochody dostawcze, śmieciarki i inne.

Najnowsza wersja ParkCAD wersja 5.0 jest szybsza, inteligentniejsza i lepsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki zaawansowanym narzędziom do projektowania, optymalizacji i edycji zwiększasz produktywność, ponieważ poprawki można szybko i łatwo wykonać. Możesz odkryć więcej koncepcji parkingów w krótszym czasie, oszczędzając pieniądze i upewniając się, że masz najbezpieczniejsze i najbardziej wydajne podejście do projektowania.

*Specjalna oferta dotyczy licencji jednostanowiskowej programu ParkCAD 5.0. Ta oferta jest dostępna tylko dla posiadaczy licencji AutoTURN / AutoTURN Pro. Promocje nie łączą się. Oferta wygasa w piątek, 28.09.2018 r.

 

parkcad rabat

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

 1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługi Informatyczne Szansa sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.autoturn.net.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
  Niniejszy Serwis Internetowy jest serwisem informacyjnym z branży oprogramowania CAD (Computer Aided Design), tj. zastosowania sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. Serwis Internetowy udostępnia bezpłatnie szereg licencji, jakie Użytkownik może pobrać ze strony Serwisu, jak również wspomaga Użytkowników poprzez usługi bezpłatnego wsparcia technicznego, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
§ 1 Definicje
 1.Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2.Konto Użytkownika - oznacza indywidualny panel Użytkownika zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na rzecz wybranych Użytkowników przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji.
 3.Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, nadane przez Usługodawcę, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 4.Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 5.Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie Serwisu, niezbędną do założenia Konta Użytkownika.
 6.Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.autoturn.net.pl
 7.Usługodawca - oznacza Usługi Informatyczne Szansa sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej (43-300), ul. Chryzantemowa 5, NIP: 9372672769, REGON: 360604756, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536210, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 złotych; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 8.Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
 1.Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2.Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3.Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5.Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6.Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
§ 3 Rejestracja
 1.Rejestracja nie jest konieczna w celu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2.W celu Rejestracji, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej i wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika. Po pozytywnej weryfikacji Usługodawca zakłada Konto Użytkownika i przekazuje Użytkownikowi Login oraz Hasło, niezbędne do zalogowania się do Serwisu Internetowego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
 3.Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
 4.Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
§ 4 Usługi
 1.Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2.Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
 a)Prowadzenie Konta Użytkownika;
 b)Pobranie licencji;
 c)Pomoc zdalna;
 d)Wsparcie telefoniczne;
 e)Pomoc e-mail.
  Dodatkowo w zakładce Pomoc Użytkownik może przejść do Forum Użytkowników, dostępnego pod domeną: forum.cad.info.pl, w ramach którego prezentowane są treści zaawansowanych Użytkowników programów CAD.
 3.Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.
 4.Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych.
 5.Usługa Pobranie Licencji polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę, ściągnięcie na urządzenie końcowe Użytkownika licencji prezentowanych za pośrednictwem Strony Serwisu Internetowego. Każdorazowo Użytkownik informowany jest o zakresie licencji, czasie jej obowiązywania, jak również możliwości jej przedłużenia. W celu skorzystania z usługi, Użytkownik wypełnia i wysyła do Usługodawcy dedykowany formularz, zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu.
 6.Rezygnacja z usługi Pobranie Licencji dostępna jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.
 7.Usługa Pomoc zdalna polega na umożliwieniu Usługodawcy za pomocą specjalnego narzędzia, jednorazowo zajrzeć na pulpit urządzenia końcowego Użytkownika oraz zdiagnozować problem. Stosowane do tego narzędzie jest w pełni bezpieczne oraz nie wymaga instalacji na komputerze. Wystarczy go tylko uruchomić, następnie otworzy się okno z danymi do połączenia. Usługodawca posiada dwa niezależne programy do Pomocy zdalnej. Wystarczy pobrać i uruchomić jeden dowolny program prezentowany w zakładce Pomoc zdalna. W oknie powinno znaleźć się logo i adresy. Gwarantuje to bezpieczeństwo połączenia. Po podaniu Usługodawcy numeru ID, oraz Hasła (TeamViewer) lub adresu AnyDesk, Usługodawca będzie mógł jednorazowo zajrzeć na pulpit. Po zamknięciu programu do połączenia zdalnego, zanika całkowicie możliwość połączenia.
 8.Rezygnacja z usługi Pomoc zdalna możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 9.Usługa Wsparcie telefoniczne polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontakt telefoniczny z Usługodawcą w godzinach i dniach oraz pod numerem telefonu wskazanym na Stronie Internetowej Serwisu w zakładce Wsparcie telefoniczne. Użytkownik może skorzystać z pomocy działu technicznego w  przypadku pojawiających się problemów technicznych związanych z pobraną licencją.
 10.Rezygnacja z usługi Wsparcie telefoniczne możliwe jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 11.Usługa Pomoc e-mail polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na Stronie Internetowej Serwisu w zakładce Pomoc e-mail. Użytkownik winien jak najpełniej opisać zaistniały problem następnie wysłać e-mail do Usługodawcy. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przyczynach zaistniałego problemu zwrotnie na przesłany adres e-mail.
 12.Rezygnacja z usługi Pomoc e-mail możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 13.Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu zamieszczania treści.
§ 5 Reklamacje
 1.Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2.Usługodawca umożliwia Użytkownikowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, skrytka pocztowa nr 178, 40-951 Katowice http://www.katowice.wiih.gov.pl.
§ 6 Ochrona danych osobowych
 1.Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§ 7 Rozwiązanie umowy
 1.Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2.Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
§ 8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2.Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4.Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §7.
 5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego autoturn.net.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2.Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Usługi Informatyczne Szansa sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej (43-300), ul. Chryzantemowa 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536210, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, NIP: 9372672769, REGON: 360604756, zwana dalej Szansa Sp. z o.o..
 3.Dane osobowe zbierane przez Szansa Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4.Szansa Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 1.Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
 a)rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 b)subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2.W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje:
 a)adres e-mail;
 b)nazwa użytkownika.
 3.Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 4.W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 5.Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6.Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7.W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 8.Przekazanie danych osobowych do Szansa Sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 1.Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Szansa Sp. z o.o. przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Szansa Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 a)Podmioty przetwarzające. Szansa Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Szansa Sp. z o.o.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 b)Administratorzy. Szansa Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 2.Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3.Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
 a)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Szansa Sp. z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Szansa Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 b)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Szansa Sp. z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 4.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 5.W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Szansa Sp. z o.o. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.
 6.W przypadku skierowania żądania Szansa Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1.Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Szansa Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Szansa Sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2.Szansa Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
 b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3.Szansa Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:
 a)uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 b)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4.Szansa Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 a)prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego, mapy wskazującej lokalizację biura Szansa Sp. z o.o., za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 b)zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 5.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6.Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 a)przeglądarka Internet Explorer;
 b)przeglądarka Microsoft EDGE;
 c)przeglądarka Mozilla Firefox;
 d)przeglądarka Chrome;
 e)przeglądarka Safari;
 f)przeglądarka Opera.
 7.Szansa Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Szansa Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 8.Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Szansa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 1.Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 a)Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Szansa Sp. z o.o..
 b)Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 c)Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Szansa Sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 d)Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Szansa Sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.
 2.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
 a)Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Szansa Sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Szansa Sp. z o.o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 b)Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 c)Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Szansa Sp. z o.o. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
 a)Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 b)Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 a.dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 b.wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 c.wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 d.dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 e.dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Szansa Sp. z o.o. podlega;
 f.dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 c)Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Szansa Sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Szansa Sp. z o.o.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Szansa Sp. z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
 a)Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Szansa Sp. z o.o. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 b)Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 a.gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Szansa Sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 b.gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 c.gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 d.gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5.Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
 a)Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
 a.uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 b.uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 c.uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6.Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
 a)Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 7.Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
 a)Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8.W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Szansa Sp. z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Szansa Sp. z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9.Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10.Użytkownik ma prawo żądać od Szansa Sp. z o.o. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 11.Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
 1.Szansa Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. Szansa Sp. z o.o. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2.W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Szansa Sp. z o.o. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 3.Szansa Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
 1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Szansa Sp. z o.o. poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3.Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

park cadParkCAD zaprojektuje miejsca parkingowe w kilka minut. 


Planuj parkingi z podglądem miejsc postojowych oraz zestawieniami ilości i kosztów w czasie rzeczywistym. 
Bez żmudnego obliczania i edycji.

 parkcad details 08 full

 

ParkCAD jest czołowym oprogramowaniem CAD na świecie do projektowania, sprawdzania i edycji wszystkich typów układów parkingowych tylko w kilka minut!
Wystarczy wybrać określony obszar, a za pomocą kliknięcia myszką, automatycznie stworzysz parking, który dopasowuje się do Twoich kryteriów projektowych (czyli konfiguracja, długość i szerokość, szerokość korytarza, promień wyspy, itp.) używając części potężnego narzędzia do projektowania.
Teraz masz czas, aby skoncentrować się na szczegółach konstrukcyjnych zamiast żmudnych obliczeniach i ręcznym opracowywaniu każdego miejsca parkingowego.

 

Zestawienia parkingowe na wyższym poziomie

ParkCAD zawiera technilogię "Heads Up" polegającą na wyświetlaniu bieżących informacji projektowanych miejsc postojowych.
Wszystkie raporty są związane z geometrią CAD i wykonują natychmiastowe zliczenie ilości i kosztów odzwierciedlając zmiany konstrukcyjne w fazie budowy.

 1. Zestawienie Miejsc Parkingowych przedstawia ilość i wartości procentowe dla wszystkich rodzajów parkingów.
 2. Zestawienie przedmiarowe dostarcza informacje o długości, obszarze i ilości miejsc parkingowych, które mogą być przypisane do kosztów szacunkowych.
 3. Możliwość konfiguracji powierzchni usprawnia raportowanie, pozwalając wybrać zapisaną grupę miejsc lub kolumn parkingowych w celu określenia wymagań dla całej powierzchni.

parkcad zestawienia parkingow

 

 

Dostępne wytyczne

ParkCAD jest dostosowany do międzynarodowych standardów parkingowych, zasad i symboli włączając w to dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klienta, jak i standardów federalnych oraz komunalnych.

Nowe dostępne miejsca parkingowe w oknie dialogowym pozwalają określić potrzebną ilość miejsc parkingowych oraz sprawdzenie, czy dana liczba nie została przekroczona.

Własne miejsca parkingowe można stworzyć, zapisać i dodać do typów miejsc parkingowych.

 park cad parking

 

Projektuj parkingi według własnego pomysłu

Twórz części przez stosowanie standardów dla elementów parkingowych. Wybierz różne konfiguracje rzędów parkingowych, zmień kierunek przepływu ruchu, dodaj przejścia dla pieszych lub wydłuż/przenieś koniec rzędów parkingowych.

projekt wlasnego parkingu

 

Narzędzie generujące miejsca parkingowe pozwala na elastyczne dobranie rozmiaru miejsca parkingowego, kąta pochylenia i innych. ParkCAD tworzy punkty wejścia/wyjścia wokół wyznaczonego pojazdu, generuje niejednolite wyspy końcowe do kompleksowej geometrii parkingu i przesuwa wewnętrzne miejsca parkingowe w procesie projektowania układu parkingu.

 

program do projektowania parkingow

 

 

Projektuj parkingi od początku do końca

Stwórz swój parking od koncepcji projektowej do fazy konstrukcyjnej. Nowa funkcjonalność pozwala na zmniejszanie istniejących partii do swoich granic, jednocześnie zachowując wcześniejsze dopasowanie. Rozmieszczenie korytarzy równomiernie na wszystkich wewnętrznych rzędach z uwzględnieniem wolnej przestrzeni. Nowa narzędzie do edycji rzędów miejsc parkingowych umożliwia indywidualne wydłużenie lub przycięcie rzędów z podłączeniem do wysp lub do kolejnych miejsc parkingowych.

 

parking pod supermarket

 

Normy i standardy zawarte w programie

 • ITE (US)
 • ULI (US)
 • AIA (US)
 • AS2890-1 (AU)
 • ASVV (NL)
 • ASVV 2004 (NL)
 • NEN2443 (NL)
 • CSN (CZ)
 • DB32 (UK)
 • EARO5 (DE)
 • EAR91 (DE)
 • JUS (YU)
 • NZ2890-1 (NZ)
 • PG3-85 (RSA)
 • TFK1991-5 (SE)
 • VEGVESEN1992 (NO)
 • VEJREGLER (DK)
 • VSS (CH)

 

Kompatybilność

ParkCAD do działania wymaga jednego z wymienionych programów CAD:

 • Autodesk® AutoCAD® 2010 – 2021 (oprócz AutoCAD LT)

 • Autodesk® Civil 3D® 2010 – 2021

 • Bentley® MicroStation® V8i, CONNECT®

 • Bricsys® BricsCAD® (Pro i Platinum) V17 – V20

 

Wymagania systemowe:

 • Stacje robocze z systemem operacyjnym: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://autoturn.net.pl/2-uncategorised.html#sigProIdcfe0480d73