Polski podręcznik AutoTURN

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Undo

Cofnięcie ostatniego polecenia.

Tworzenie raportów

Funkcja programu pozwala na utworzenie dwóch rodzajów raportów:

Program generuje zarówno wykresy, jak i nanosi stosowne informacje na trajektorii.

Turn Wheels From Stop

Opcja zezwala na zatrzymanie pojadu i skręcenie kołami podczas postoju.

Uwaga: jest to możliwe tylko gdy prędkość pojazdu zaweira się w granicach od 1 do 10 km/h.

SmartPath Tools

Trapez kierowniczy

Łączy przednia koła skrętne, w taki sposób, aby kąty skrętu były zgodne z zasadą ACKERMANa.

Boki nierównoległe trapezu (odcinki łączące punkty obrotu kół kierowanych z przegubami wiążącymi drążki poprzeczne lub drążek poprzeczny z ramionami zwrotnic) leżą na prostych, które przecinają się we wspólnym punkcie z osią obrotu tylnych kół pojazdu

Teoria ruchu samochodu

Teoria ruchu samochodu obejmuje całokształt zjawisk występujących podczas jazdy samochodu.

Wykorzystuje prawa mechaniki ogólnej w celu określenia:

Wszystkie te właściwości zależą od budowy samochodu i jego parametrów konstrukcyjnych.

Na każdy pojazd działają siły, które możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy:

 • siły statyczne - np. ciężar samochodu i normalne reakcje podłoża,
 • siły występujące tylko podczas ruchu samochodu:
  • siły napędowe,
  • siły oporów ruchu,
  • siły hamowania,
  • siły odśrodkowe występujące podcas jazdy po łuku.
Symulacja pionowa

Symulacja pozwala na sprawdzenie kąta rampowego, kąta najazdu, zejścia i natarcia, oraz prześwitu pod oraz nad samochodem.

Funkcję wywołujemy z paska ikon AutoTURN 2014 12 19 13 14 51 AutoTURN - Place Vertical Simulation - Symulacja pionowa

Sweep

Kąt jaki będzie pomiędzy linią wejścia i wyjścia z zakrętu.

sweep

Synonyms - kąt zakrętu
Superelevation

Parametr określa pochylenie boczne jezdni
Wraz ze współczynnikiem tarcia ma duży wpływ na minimalny promień jazdy samochodu. 

Opcja ustawienia pochylenia drogi wyświetla się tylko, gdy prędkość jazdy jest większa niż 15 km/h.

Współczynnik zawiera się w granicach od -0.10 do +0.10. 

Okno dialogowe wyświetla się po wybraniu ikony 2014 12 19 13 13 18 AutoTURN z paska ikon AutoTurn --> Generowanie zwykłej ścieżki pojazdu.

superelevation

Synonyms - pochylenie boczne drogi
Subskrypcja zespołowa

Subskrypcja zespołowa to nowa opcja licencji w chmurze, która ma na celu wsparcie okazjonalnych użytkowników oprogramowania.

Rozmiar jest reprezentowany jako liczba możliwych do przydzielenia stanowisk.

Chociaż licencje subskrypcyjne użytkownika (USL) są lepsze dla dedykowanych użytkowników, licencje subskrypcyjne zespołowe mogą być dobrym ich uzupełnieniem, jeśli organizacja ma okazjonalnych, mniej intensywnych użytkowników oprogramowania.

Synonyms - Team subscription license (TSL)
Subskrypcja użytkownika

Subskrybowana licencja użytkownika to model, w którym określona liczba Subskrybowanych Użytkowników może uzyskać dostęp do oprogramowania za pomocą swoich unikalnych loginów i haseł przez z góry określony czas (np. 12-miesięczny okres).

Oprogramowanie można zainstalować na wielu stacjach roboczych.

Każdy Subskrybowany Użytkownik reprezentuje jedną osobę oraz jej login i hasło, które nie mogą być udostępniane innym użytkownikom.

Aktywacja oprogramowania jest łatwym procesem i można ją przeprowadzić przez Internet.

 

Synonyms - user subscription (USL)
Stopień sprężania

Stopień sprężania określa, ile razy zmniejszyła się objętość robocza silnika (objętość nad tłokiem) w czasie sprężania czynnika.

Określa jak silnie jest sprężany wstępnie czynnik roboczy w cylindrze.

Stopień sprężania oznaczamy grecką literą epsilon ε, a wyznaczamy go z poniższego wzoru:

 

stopien sprezania e

Synonyms - stopnia sprężania
Stateczność ruchu samochodu

Jest to skłonność pojazdu do samoczynnego utrzymywania kierunku jazdy nadanego przez kierowcę ustawieniem kół przednich, oraz skłonność do samoczynnego powracania do nadanego kierunku ruchu w razie wytrącenia z niego, np. w przypadku jakiegoś impulsu zewnętrznego - ominięcie dziury w jezdni.

Synonyms - stateczność, stateczności ruchu
Średnie ciśnienie indykowane

Średnie ciśnienie indykowane oznaczamy jako pi.

Jest to takie ciśnienie zastępcze (obliczeniowe) gazów na tłok, które będąc stałe podczas całego rozprężania wykonałoby taką samą pracę, jak zmienne ciśnienie rzeczywiste działające na tłok w ciągu jednego obiegu pracy.

Niegdyś średnie ciśnienie indykowane można było wyznaczyć z wykresu indykatorowego (rysunek poniżej).

 wzor na srednie cisnienie indykowane

gdzie:

 • pi - średnie ciśnienie indykowane [MPa]
 • F - powierzchnia wykresu indykatorowego w mm2, obliczona jako różnica pól "+" i "-" (dla silnika doładowanego będzie to suma pól),
 • S - długość podstawy wykresu - skok tłoka [mm]
 • ui - skala wykresu indykatorowego.

Wykres ten powstaje poprzez zarejestrowania ciśnienia w cylindrze w zależności od położenia tłoka.

Pierwszy indykator na świecie ponad 100 lat temu zbudował genialny wynalazca Charles Franklin Kettering. Kilka jego rozwiązań technicznych jest używanych do dzisiaj.

 

Sprzęgło samochodowe

Sprzęgło samochodowe jest urządzeniem, które umożliwia odłączanie i płynne sprzęganie silnika z układem napędowym.

Kierowca posługuje się sprzęgłem podczas ruszania samochodem, zmiany biegów (skrzynia manualna) oraz w wszystkich innych przypadkach, kiedy zachodzi konieczność odłączenia przekazywania napędu na koła napędzane.

Sprzęgło zabezpiecza także mechanizmy napędowe przed przeciążaniem.

 

Ze względu na sposób działania można sprzęgła możemy podzielić na:

 • cierne,
 • elektromagnetyczne,
 • hydrokinetyczne.
Speed

W opcjach symulacji przejezdności możemy określić prędkość, z którą pojazd się porusza.

Jeśli zwiększymy prędkość, to automatycznie trajektoria ruchu pojazdu będzie "łagodniesza".

Prędkość możemy podać w km/h lub milach na godzinę. Zakres prędkości wynosi od 1 do 60km/h.

Jeśli prędkość znajduje się w zakresie od 1 do 10 km/h to możemy włączyć także opcję Turn Wheels From Stop.

Powyżej prędkości 15 km/h program analizuje już pochylenie poprzeczne jezdni ( Superelevation ) lub wpływ tarcia bocznego ( Lateral Friction ) - możemy przyjąć je automatycznie lub ustawić swoje wartości.

Synonyms - prędkość, prędkości

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia