Polski podręcznik AutoTURN

Wyszukiwarka słów
WyrażenieMain definition
Siła oporu toczenia

Siła oporu toczenia Ptc powstaje wskutek oddziaływań elastycznych sprężystych opon toczących się kół pojazdu.

 

 Ptc = f · G

 gdzie:

Silnik spalinowy

Silnik spalinowy jest maszyną, w której następuje zamiana energii chemicznej zawartej w paliwie, na energię mechaniczną.

 

Proces ten odbywa się dzięki spalaniu mieszanki paliwa i powietrza w odpowiednim stosunku w zamkniętej przestrzeni.

Spalanie powoduje wzrost temperatury i ciśnienia, które jest przetwarzane na moment obrotowy za pomocą układu korbowego silnika.

Zobacz na podział silników spalinowych.

 

Silnik kwadratowy

Silnik kwadratowy, posiada średnicę cylindra równą D, równą skokowi tłoka S (zobacz charakterystyczne wymiary silnika).

W praktyce silnik kwadratowe spotyka się rzadziej niż silniki podkwadratowe i nadkwadratowe.

 

Ogólna zależność:

 • S < D - silnik podkwadratowy (skok tłoka jest mniejszy niż średnica cylindra),
 • S = D - silnik kwadratowy (skok tłoka jest równy średnicy cylindra),
 • S > D - silnik nadkwadratowy (skok tłoka jest większy niż średnica cylindra).

 

Skok tłoka jest ściśle powiązany z ramieniem wykorbienia wału korbowego. Im większe wykorbienie tym większy moment obrotowy silnika. Niemniej rosną wtedy siły bezwładności działające na układ korbowy.

W dawniejszych czasach silniki nadkwadratowe stosowało się w silnikach wolnoobrotowych o dużych pojemnościach skokowych (zobacz objętość skokowa silnika), natomiast podkwadratowe w wysokoobrotowych, obecnie jednak trudno określić sztywny podział.

 

Shrink

Zmieniejsza rozmiar okna. Po kliknięciu w oknie będzie tylko przycisk expand, który przywraca domyślny rozmiar okna.

Przykład okna normalnego:   autoturn prędkość

Przykład okna zmniejszonego:  shrink 

Ścieżka pojazdu poruszającego się za kursorem myszki.

Pojazd porusza się za kursorem myszki.

 pojazd za kursorem myszki

Synonyms - Ścieżka_pojazdu_poruszającego_się_za_kursorem_myszki, Steer A Path, za kursorem
Radius Type

Parametr określa sposób odmierzania promienia skrętu pojazdu

Dostępne są 4 opcje:

 • Centerline - C - punkt pomiarowy leży na przecięciu osi podłużnej pojazdu oraz linii łączącej środki przednich kół,
 • Curb to Curb - CC - punkt pomiarowy leży na zewnętrznej powierzchni przedniego koła kierowanego, inaczej mówiąc opona może delikatnie dotknąć krawężnika,
 • Wall to Wall - WW - punkt pomiarowy znajduje się na narożniku pojazdu,
 • Inner turn radius - IR - promień wewnętrzny, punkt pomiarowy znajduje się na oponie od strony środka skrętu pojazdu. Uwaga dla pojazdów wieloczłonowych promień skrętu obliczany jest dla ciągnika.
Synonyms - promienia skrętu, promień skrętu, promień jazdy
Punkt kolizji

Punktem kolizji nazywamy miejsce przecięcia osi dwóch pasów ruchu o różnych kierunkach na tej samej wyskości.

Możemy wyróżnić 5 grup węzłów:

Synonyms - punkty kolizji, występowania kolizji, węzłów typu, węzłów grupy, węzeł grupy
Przełożenie układu kierowniczego

Jest to stosunek kąta obrotu kierownicy do kąta skrętu kół.

 

Przejezdność skrzyżowania

Możliwość przejechania przez skrzyżowanie wszystkich pojazdów, dla których dane skrzyżowanie było projektowane.

Synonyms - przejezdność, przejezdności
Program CAD

CAD (ang. Computer Aided Design) to projektowanie wspomagane komputerowo.

Powstało wiele programów komputerowych, które służą do wspomaganie projektowania.

Programy takie mają przeważnie narzędzia do:

 • rysowania,
 • edycji,
 • wymiarowania,
 • drukowania,
 • wiele innych specjalizowanych narzędzi, oraz
 • narzędzia dedykowane dla różnych branż, np. dla architektów, mechaników, elektryków, mechaników, instalatorów, geodetów, itp.

 

AutoTURN do działania wymaga właśnie takiego programu.

Wymagania sprzętowe.

Synonyms - programie CAD, programu CAD
Próba wybiegu

Celem próby wybiegu jest określenie oporów mechanizmów jezdnych samochodu i oporów powietrza.

 

Na poziomym odcinku drogi pojazd rozpędza się odpowiednio, po czym wyłącza się bieg przerzucając dźwignie zmiany biegów w położenie neutralne.

Z odpowiednią prędkością należy przejechachać przez punkt kontrolny.

Za tym punktem pojazd powinien się swobodnie toczyć, aż do zatrzymania.

Miarą wybiegu jest odległość pomiędzy punktem kontolnym, a miejscem zatrzymania.

 

Próba wybiegu w obecnych czasach elektroniki i świetnie wyposażonych hamowni wydaje się mało potrzebna, ale jest często wykorzystywana przy badaniu oporów toczenia opon.

Próbę taką wykonuje się używając tego samego pojazdu, na różnych kompletach opon, mierząc odległość do zatrzymania pojazdu.

Im odległość większa tym wynik jest lepszy, ale należy pamiętać, że w samochodach osobowych wpływ oporów toczenia opon ma minimalny wpływ na zużycie paliwa.

Opory toczenia mają przebieg praktycznie liniowy, natomiast opór powietrza wzrasta z kwadratem prędkości. Powyżej 50 km/h opory toczenia są znikome w porównaniu do oporów powietrza.

Preview Arc Patch

Potencjalny obrys dalszej trajektorii ruchu pojazdu.

Wyświetla obrys potencjalnej dalszej trajektorii pojazdu przy założeniu maksymalnego skrętu kół.
Obrys wyświetlany jest dla skrętu kół w prawo i w lewo przy zachowaniu ustawionej prędkości ruchu pojazdu.

Powierzchnia czołowa

Powierzchnia czołowa to rzut obrysu pojazdu na płaszczyznę prostopadłą do podłużnej osi pojazdu.

Przeważnie podajemy ją w m2

powierzchnia czolowa samochodu

Powierzchnia czołowa jest ważnym parametrem używanym przy wyznaczaniu oporów powietrza.

Podział silników spalinowych

Jednym z podstawowych kryteriów klasyfikacji silników spalinowych jest sposób zapłonu mieszanki. Na podstawie tego kryterium silniki spalinowe można podzielić na:

 • Silniki o zapłonie iskrowym.
  W silniku takim cylinder napełniany jest mieszanką, która sprężona przez tłok jest zapalana iskrą elektryczną, wzbudzaną świecą zapłonową.
 • Silniki o zapłonie samoczynnym.
  Silnik napełniany jest czystym powietrzem, którego temperatura znacznie rośnie w miarę sprężania. Do tak rozgrzanego powietrza zostaje wtryśnięte paliwo, które ulega samozapaleniu.

 

Innym kryterium podziału silników spalinowych jest liczba wykonywanych przez tłok suwów w pojedynczym cykli silnika:

 • Silniki czterosuwowe - na 4 suwy tłoka przypada 1 cykl pracy.
 • Silniki dwusuwowe - na 2 suwy tłoka przypada 1 cykl pracy.

 

Wydawać się może, że silniki dwusuwowe są lepsze, ponieważ przy tych samych obrotach będą mogły wykonać 2 razy więcej pracy niż czterosuwowe.

Jednak porcje pracy przypadające na suw pracy są mniejsze w silniku dwusuwowym.

Zobacz zalety i wady silników dwusuwowych.

Pasek ikon AutoTurn Standard

autoturn narzedzia

Synonyms - Paska ikon AutoTurn, pasku ikon AutoTurn, pasek ikon autoturn

 

Szybkie łącze - kliknij w obrazek i zobacz listę narzędzi AutoTURN.autoturn narzędzia